AA

Атбасар ауданының ресми интернет-ресурсы

Жеке меншiкке жер учаскелерiн сату бойынша аукционға қатысуына өтiнiм

заңды тұлғалар үшiн:

"Атбасар ауданының жер
қатынастар бөлiмi" ММ
_______________________

Жеке меншiкке жер учаскелерiн сату бойынша аукционға қатысуына өтiнiм

Кәсiпорынның ( ұйымның) атауы:

________________________________________________________________________________

жетекшiнiңТАӘ:_________________________________________________________________мекен жайы:_____________________________________________________________________ телефон нөмiрi: _____________________факс нөмiрi: _____________ электрондық мекен жайы_______________________

Төлеу деректемелер: № _______________________

Қалалар, ауыл (облыстар)__________________________________________________________

________________________________________код____________________________________

1. № __________________________________________________________лот бойынша Атбасар қ. Ш.Уалиханов 9 к."____"___________________2015 ж. өтетiн аукционға қойылған және аукционның өткiзiлу ережесiмен танысып жер учаскелердiң жария етiлген тiзiмiмен танысқаннан кейiн бiз сауда саттықта қатысуына тiлеймiз.

2. Бiзбен аукционда қатысу үшiн жарналық кепiлдеме ________________________________

______________________________________________________________теңге енгiзiлген.

(сома жазбалы)

3. Егер аукционда жеңiске жеткен жағдайда аукцион өткiзiлген күнi сауда саттық нәтижелерi туралы хаттамаға қол қоюына, сондай –ақ сатушымен сауда саттық өткiзiлген күннен бастап 10 (он) күнтiзбелiк күннен кешiкпей жер учаскелерiн сатып алу сату шартын жасауға мiндеттеймiз.

4. Бiзге белгiлi, егер де қатысушыға көрсетiлген өтiнiш берушiнiң талаптарға сәйкес келмейтiнiң байқаған кезде, бiздiң аукционға қатысуына тыйым салынуы мүмкiн, жер учаскелердiң келiскен сатып алу сату шарттары алынады, ал кепiлденген жарна соммасы қайтарылмайды және сатушыда қалады.

Бiз келiсемiз егер бiзбен енгiзiлген кепiлдiк жарна соммасы қайтарылмайды және осындай жағдайларда сатушыда қалады:

-аукционда жеңiмпаз ретiнде қалаған кезде жер учаскелердi сатып алу сату шарттары және аукцион қорытындысы туралы хаттамаға қол қоюдан бас тарту;

-сатып алу сату шарты бойынша мiндеттемелердi орындауына жатпайтын немесе орындамауында;

-қатысушының талаптарға сай келмейтiндiгi, оған көрсетiлген Қазақстан Республикасының заңнамасымен және жер учаскелердi жалға беру құқығы немесе жер учаскелердi сату бойынша сауда саттықты (конкурс, аукцион) өткiзу және ұйымдастыру Ережелерiмен.

Таныстырылды, қарсылығым жоқ

_____________________________________ (қолы).

5. Аукционда жеңген жағдайда осы өтiнiм қол қойылған хаттамамен бiрге сатып алу сату шартына қол қойылған күннен бастап жүзеге асады және алдын ала шартының күшi бар.

6. Келесi құжаттар қоса берiледi:

а) заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiгi және нотариалды сендiрiлген жарғының көшiрмесi;

б) кепiлдiк жарнаның енгiзуi туралы төлеу құжаттың көшiрмесi _______________________________

________________________________________________________________________________

(нөмiр, күнi төлем тапсырма/кiрiстiң кассалық ордерi)

в) сенiмхат № ________ "___" ______________________20___ж.

__________________________________________________(қолы) ____________________________________________________

(сенiмхат негiзiнде жүзеге асушының ТАӘ)

г) сенiм берушi тұлғаның жеке куәлiк көшiрмесi.

Қабылданды: "____" ____________________________2015ж.____сағат.____ мин.

_____________________________________________(қолы)____________________

(өтiнiмдi қабылдаушы тұлғаның ТАӘ)

жеке тұлғалар▪ үшiн:

"Атбасар ауданының жер

қатынастар бөлiмi" ММ

_______________

Жеке меншiкке жер учаскелерiн сату бойынша аукционға қатысуына өтiнiм

Тегi, аты, әкесiнiң аты:___________________________________________________________

Төлқұжаттың деректемелерi: ж/к№____________________________ ____________________________________берiлген

Мекен жайы:___________________________________________________________________ тел. нөмiрi______________ электрондық мекен жай_______________________________

1. № __________________________________________________________лот бойынша Атбасар қ. Ш.Уалиханов 9 к."____"___________________2015 ж. өтетiн аукционға қойылған және аукционның өткiзiлу ережесiмен танысып жер учаскелердiң жария етiлген тiзiмiмен танысқаннан кейiн бiз сауда саттықта қатысуына тiлеймiз._______________________________________________________________________

(уақыты, күнi, аукционның өткiзiлу орны)

2. Менiмен аукционда қатысу үшiн жарналық кепiлдеме _______________________________________________________________________

______________________________________________________________теңге енгiзiлген.

(сома жазбалы)

3. Егер аукционда жеңiске жеткен жағдайда аукцион өткiзiлген күнi сауда саттық нәтижелерi туралы хаттамаға қол қоюына, сондай –ақ сатушымен сауда саттық өткiзiлген күннен бастап 10 (он) күнтiзбелiк күннен кешiкпей жер учаскелерiн сатып алу сату шартын жасауға мiндеттеймiз.

4. Бiзге белгiлi, егер де қатысушыға көрсетiлген өтiнiш берушiнiң талаптарға сәйкес келмейтiнiң байқаған кезде, бiздiң аукционға қатысуына тыйым салынуы мүмкiн, жер учаскелердiң келiскен сатып алу сату шарттары алынады, ал кепiлденген жарна соммасы қайтарылмайды және сатушыда қалады.

Мен келiсемiн егер бiзбен кепiлденген жарна сомасы бiзбен қайтарылмайды және сатушыда осы жағдайларда қалады:

 — аукционға үш күн қалғанда оған қатысуға бас тартудан немесе аукционда келмеуi;

-аукционда жеңiмпаз ретiнде қалаған кезде жер учаскелердi сатып алу сату шарттары және аукцион қорытындысы туралы хаттамаға қол қоюдан бас тарту;

-сатып алу сату шарты бойынша мiндеттемелердi орындауына жатпайтын немесе орындамауында;

-қатысушының талаптарға сай келмейтiндiгi, оған көрсетiлген Қазақстан Республикасының заңнамасымен және жер учаскелердi жалға беру құқығы немесе жер учаскелердi сату бойынша сауда саттықты (конкурс, аукцион) өткiзу және ұйымдастыру Ережелерiмен.

Таныстым, қарсылығым жоқ

_____________________________________ (қолы).

5. Аукционда жеңген жағдайда осы өтiнiм қол қойылған хаттамамен бiрге сатып алу сату шартына қол қойылған күннен бастап жүзеге асады және алдын ала шартының күшi бар.

6. Келесi құжаттар қоса берiледi:

а) адамның жеке басын куәландыратын құжат;

б)өкiлеттiн өкiлдiгiн куәландыратын құжат

в) кепiлдiк жарнаның енгiзуi туралы төлеу құжаттың көшiрмесi _______________________________

________________________________________________________________________________

(нөмiр, күнi төлем тапсырма/кiрiстiң кассалық ордерi)

________________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның ТАӘ)

_____________________(қолы)

"____" ____________________________2015ж.____сағат.____ мин. қабылданды:

_____________________________________________(қолы)____________________

(өтiнiмдi қабылдаушы тұлғаның ТАӘ)

Мақаланы құрған күні 17.07.2017 18:27
Мақаланы жаңартқан күні 27.09.2018 17:36
Қаралым саны: 2584
© 2020. Атбасар ауданының ресми интернет-ресурсы